Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu giấy ủy quyền
Về việc / trích yếu

Mẫu giấy ủy quyền

Ngày ban hành 02/04/2016
Loại văn bản / tài liệu Biễu mẫu
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Văn Phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 266 | Tải về : 152 Tải về
Nội dung chi tiết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)
 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên:..............................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
Số CMND:......................Cấp ngày:....................Nơi cấp:...............................
Quốc tịch:.........................................................................................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 
Họ tên:..............................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
Số CMND:......................Cấp ngày:....................Nơi cấp:...............................
Quốc tịch:.........................................................................................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV. CAM KẾT
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 

Chuyên mục

Loại Văn bản

Thư mục

CÂY VĂN BẢN

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 718
  • Tháng hiện tại: 18724
  • Tổng lượt truy cập: 691618