Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
DANH SÁCH CB - GV Trường THPT Nguyễn Hữu Thận

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ Yêu thích
1 Đoàn Quang Vinh 1/8/1970 Hiệu trưởng
2 Hồ Bảo Quốc 24/01/1976 Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Văn Bình 19/08/1985 0977556524 Tổ trưởng chuyên môn
4 Lê Thị Thu Hương 01/01/01
5 Nguyễn Quang Tánh 08/07/1978
6 Nguyễn Văn Vũ 17/10/1983
7 Phạm Thị Thúy Hằng 01/12/1985
8 Phạm Thị Thu Hằng 26/08/1988
9 Nguyễn Thị Bích Hoàn 8/6/1981 Tổ trưởng chuyên môn
10 Nguyễn Thị Thanh Hà 8/3/1985
11 Bùi Thị Tân 19/03/1985
12 Phạm Thị Quỳnh Vân 6/7/1987
13 Lê Thị Hồng Diễn 28/10/1988
14 Lê Thị Thúy Loan 17/12/1989
15 Phan Thị Nhung 10/02/1985
16 Lê Thị Tường Vy 19/10/1982
17 Trần Thị Lâm 21/02/1988
18 Trần Quang Đức 10/02/1982 Tổ trưởng chuyên môn
19 Trần Đình Hải 25/101983 Phó bí thư Đoàn trường
20 Lê Thị Hồng Minh 21/08/1984 Tổ trưởng chuyên môn
21 Nguyễn Thị Lệ Duyên 15/08/1985
22 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa 25/05/1983
23 Trần Thị Thu Linh 7/5/1989
24 Phạm Xuân Thành 02/02/1971 Chủ tịch công đoàn
25 Phan Khánh Hội 19/12/1986
26 Hoàng Thị Ngọc Hải 11/06/1981 Tổ trưởng chuyên môn
27 Phạm Thị Cẩm Vân 26/09/1986
28 Trần Thanh Nhàn 4/5/1982 Tổ trưởng chuyên môn
29 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 2/6/1985
30 Trần Hoàng My 26/11/1990
31 Lê Thị Dung 3/7/1974 Tổ trưởng
32 Trần Khương Năm 30/04/1989 0913773045
33 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/11/1989
34 Võ Thị Ngọc Thơ 1/8/1985
35 Nguyễn Xuân Thảo 28/06/1986 Bí thư Đoàn trường
36 Nguyễn Công Hoan 01/01/1985
37 Nguyễn Thị Linh 01/01/1980
38 Phạm Thị Ánh Ngọc 28/8/1994
39 Dương Thị Huyền Trang 03/03/1994

   1   

Tổng cộng có 39 giáo viên thuộc 8 tổ