Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

BIỂU SỐ 4

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 22:53 - Người đăng bài viết: admin
          SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                                                                                                                                                                                       BIỂU SỐ 4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2013
(kèm theo Đề án Vị trí việc làm)


Số TT Đơn vị/ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ, chức danh Các nhiệm vụ đang đảm nhận Năm tuyển dụng Ngạch (Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ Trình độ chuyên môn cao nhất Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ
Nam Nữ Vào cơ quan nhà nước Vào đơn vị đang làm việc Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hệ đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
I Lãnh đạo đơn vị                          
1 Đoàn Quang Vinh 01/08/1970   Hiệu trưởng LĐ, ĐH 1993 2009 15.113 ĐH Sinh CQ C B QLGD
2 Hồ Bảo Quốc 24/01/1976   Phó HT LĐ, ĐH 1998 2010 15.113 ĐH Văn CQ C B QLGD
II Giáo viên             15.113         ĐH  
1 Nguyễn Văn  Bình 19/08/1985   TTCM Dạy 2008 2009 15.113 ĐH Toán -Tin CQ 0 A  
2 Nguyễn Quang Tánh 08/07/1978   GV Dạy + CN 2003 2009 15.113 ĐH Toán CQ A B  
3 Nguyễn Văn Vũ 17/10/1983   GV Dạy + CN 2008 2009 15.113 ĐH Toán CQ B A  
4 Trần Cao Hoàng 13/08/1983   GV Dạy + CN 2005 2010 15.113 ĐH Toán –Tin CQ C ĐH  
5 Phạm T. Thúy Hằng   01/12/1985 GV Dạy 2010 2010 15.113 ĐH Tin CQ C ĐH  
6 Phạm T.Thu Hằng   26/08/1988 GV Dạy 2011 2011 15.113 ĐH Tin CQ B ĐH  
7 Nguyễn T. Bích Hoàn   08/06/1981 TTCM Dạy + CN 2004 2009 15.113 ĐH CQ B B  
8 Nguyễn T. Thanh Hà   08/03/1985 GV Dạy + CN 2008 2009 15.113 ĐH CQ B A  
9 Bùi ThịTân   19/03/1985 GV Dạy 2009 2009 15.113 ĐH CQ B A  
10 Trần Thị Lâm   21/02/1988 GV Dạy + CN 2011 2011 15.113 ĐH C nghệ CQ B B  
11 Phạm T. Quỳnh Vân   06/07/1987 GV Dạy + CN 2010 2010 15.113 ĐH Hóa CQ A A  
12 Lê Thị Hồng Diễn   28/10/1988 GV Dạy + CN 2010 2010 15.113 ĐH Hóa CQ B A  
13 Lê Thị Thuý Loan   17/12/1989 GV Dạy + CN 2011 2011 15.113 ĐH Hóa CQ B B  
14 Phan Thị Nhung   10/02/1985 GV Dạy + CN 2009 2009 15.113 ĐH Sinh CQ B B  
15 Lê Thị Tường Vy   19/10/1982 GV Dạy + CN 2004 2009 15.113 ĐH C nghệ CQ A A  
16 Trần Quang Đức 10/02/1982   TTCM Dạy 2009 2009 15.113 ĐH TD-QP CQ 0 0  
17 Nguyễn Xuân Thảo 28/06/1986   GV Dạy 2009 2009 15.113 ĐH TD-QP CQ B A  
18 Trần Đình Hải 25/10/1983   GV Dạy 2007 2010 15.113 ĐH TD-QP CQ 0 A  
19 Lê Thị Hồng Minh   21/08/1984 TTCM Dạy 2008 2009 15.113 ĐH Văn CQ A A  
20 Nguyễn Thị Lệ Duyên   15/081985 GV Dạy 2010 2010 15.113 ĐH Văn CQ B A  
21 Nguyễn T. Quỳnh Thoa   26/05/1983 GV Dạy + CN 2012 2012 15.113 Th s Văn CQ B1 A  
22 Trần Thị Thu Linh   07/05/1989 GV Dạy 2012 2012 15.113 ĐH Văn CQ B B  
23 Phạm Xuân Thành 02/02/1971   CTCĐ Dạy 1996 2010 15.113 ĐH Sử CQ 0 A  
24 Phan Khánh Hội 19/12/1986   GV Dạy 2009 2009 15.113 ĐH Sử CQ B A  
25 Hoàng Thị Ngọc Hải   11/06/1981 TTCM Dạy 2004 2009 15.113 ĐH Địa CQ B B  
26 Phạm Thị Cẩm Vân   26/09/1986 GV Dạy 2009 2009 15.113 ĐH Địa CQ B 0  
27 Võ Thị Ngọc Thơ   01/08/1985 GV Dạy 2009 2009 15.113 ĐH GDCD CQ B 0  
28 Trần Thanh Nhàn   04/05/1982 TTCM Dạy 2004 2009 15.113 ĐH Anh CQ ĐH A  
29 Nguyễn Thị Ngọc Tâm   02/06/1985 GV Dạy 2009 2009 15.113 ĐH Anh CQ ĐH A  
30 Trần Hoàng My   26/11/1990 GV Dạy + CN 2012 2012 15.113 ĐH Anh CQ ĐH B  
III Nhóm CV hỗ trợ, PV                          
1 Lê Thị Dung   03/07/1974 NV Kế toán 2004 2009 06031 ĐH KT TC B A  
2 Nguyễn T. H Thương   26/11/1989 NV Thư viện 2011 2011 17170 TV CQ B A  
3 Trần Khương Năm 30/04/1989   NV Văn thư 2011 2011 02014 VT CQ B B  
Ghi chú:
Cột 6: Sau khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt thì thay “nhiệm vụ đang đảm nhận” bằng “vị trí việc làm đang đảm nhận”
Cột 9: Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chức danh nghề nghiệp thì ghi theo chức danh nghề nghiệp.
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên)
Triệu Phong,  ngày 20  tháng 03 năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Trần Khương Năm
 
 
 
 
 
                                    Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
         SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                              
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                                                                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG  ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC
TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.
 
            I- Thực trạng đội ngũ viên chức:
          1. Về số lượng: 
Tổng số: CBGV-CNV: 35 người
Tính đến ngày 31/12/2013 tổng số cán bộ cơ quan là 35 người (trong đó: 01 cán bộ công chức, 34 viên chức trong biên chế)
- Cán bộ quản lý: 02 người
- Giáo viên: 30 người.
          - Nhân viên:  03 người
          Hạng trường: Hạng 3
          Tổng số lớp: 13 lớp
          Tổng số học sinh: 543 em
          2. Thiếu: 
          - Nhân viên: 06 (01 y tế, 01 thiết bị- thí nghiệm, 02 bảo vệ, 01 tạp vụ,  01 giáo vụ)
          3. Thừa: Không
          II. Đánh giá việc đáp ứng và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động:
1. Về số lượng:   
Theo yêu cầu của đơn vị thì còn thiếu: 06 (Trong đó: 01 y tế, 01 thiết bị- thí nghiệm, 02 bảo vệ, 01 tạp vụ, 01 giáo vụ)
2. Về năng lực, trình độ: 
Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, 6% vượt chuẩn.
Năng lực: đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
III. Đánh giá việc bố trí, sử dụng và năng lực, hiệu quả công việc thực tế của từng viên chức theo nhiệm vụ đang đảm nhận:  
1. Về bố trí, sử dụng cán bộ công chức:   
Đội ngũ cán bộ công chức được bố trí công việc phù hợp theo năng lực và trình độ chuyên môn được đào tạo trên cơ sở bàn bạc thảo luận dân chủ từ cấp tổ trở lên.
Công tác bố trí, quy hoạch cán bộ luôn được lãnh đạo Nhà trường quan tâm để tạo nguồn bổ sung cán bộ quản lý cho đơn vị.
Tuy nhiên do đặc thù của từng môn học nên trong việc bố trí lớp dạy vẫn có hiện tượng người thừa, người thiếu tiết dạy.
2. Về năng lực và hiệu quả công việc của cán bộ công chức:  
Thông qua việc đổi mới trong quản lý các hoạt động của nhà trường nên đã bồi dưỡng cho đội ngũ các năng lực cần thiết phục vụ cho công việc được giao. Qua kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết nhận thấy rằng đội ngũ cán bộ viên chức của nhà trường luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Riêng những cán bộ công chức mới được tuyển dụng, kinh nghiệm còn hạn chế nên hiệu quả công việc đôi lúc chưa cao.
IV. Kiến nghị, đề xuất:
- Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt số biên chế năm 2014 là 35, số biên chế còn thiếu 06 (Trong đó: 01 y tế, 01 thiết bị- thí nghiệm , 02 bảo vệ, 01 tạp vụ, 01 giáo vụ)
 
                            
Triệu Phong,  ngày 20  tháng 03 năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
    
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
    Đoàn Quang Vinh          
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20384
  • Tổng lượt truy cập: 693278