Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website Năm học 2016- 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 26/09/2016 03:37 - Người đăng bài viết: Tran Khuong Nam

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                  Số:99/QĐ-THPT          Triệu Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2016
 
 

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website
Năm học 2016- 2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN

 
          Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD&ĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;
          Căn cứ công văn số 1037/SGDĐT- GDTrH v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 - 2017;
          Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
 

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Thành lập 01 Ban biên tập, Quản trị trang Website Trường THPT Nguyễn Hữu Thận ( có danh sách đính kèm).
           Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động Website; Điều hành hoạt động của Website, chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, kỹ thuật; Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do nhà trường, các Tổ chuyên môn, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên ..., các tác giả gửi tin, bài và phân công xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi đăng tin; Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh ... nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Trường trên trang Website và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về nội dung đăng tin.
            Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban biên tập Website, các Tổ, bộ phận có liên quan, kế toán, trường THPT Nguyễn Hữu Thận và các ông ( bà) có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
          Nơi nhận:
            - Sở GDĐT  Quảng Trị;
                    - Như điều 3;                                       
                    - Lưu VP.             
 
                                                                         
                                                            Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
                                                                                                 
 

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WBSITE

 (Kèm theo Quyết định số:99 /QĐ- THPT  ngày 25/9/2016 của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thận)

 


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC DANH NHIỆM VỤ
1 Đoàn Quang Vinh Hiệu trưởng Trưởng ban Phụ trách chung
2 Hồ Bảo Quốc P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban Chịu trách nhiệm duyệt nội dung
3 Phạm Xuân Thành Chủ tịch công đoàn Thành viên Xây dựng bài viết
4 Trần Khương Năm Văn phòng Thư ký Đăng tải bài viết
5 Nguyễn Xuân Thảo Bí thư Đoàn trường Thành viên Xây dựng bài viết
6 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng Toán-Tin Thành viên Xây dựng bài viết, Đăng tải bài viết
7 Phạm Thị Thúy Hằng GV Tin Thành viên Xây dựng bài viết
8 Nguyễn Thị Bích Hoàn Tổ trưởng Lý- CN Thành viên Xây dựng bài viết
9 Lê Thị Hồng Diễn Tổ trưởng Hóa- Sinh Thành viên Xây dựng bài viết
10 Lê Thị Hồng Minh Tổ trưởng Văn Thành viên Xây dựng bài viết
11 Hoàng Thị Ngọc Hải Tổ trưởng Địa Thành viên Xây dựng bài viết
12 Trần Quang Đức Tổ trưởng Thể dục Thành viên Xây dựng bài viết
13 Trần Thanh Nhàn Tổ trưởng Anh Thành viên Xây dựng bài viết
14 Lê Thị Dung Tổ trưởng Văn Phòng Thành viên Xây dựng bài viết
 
 
                                                                                Danh sách này gồm 14 thành viên
Tác giả bài viết: Trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20395
  • Tổng lượt truy cập: 693289