Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/05/2017 04:27 - Người đăng bài viết: Tran Khuong Nam
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
 
 

Số:42/KH-THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Triệu Phong, ngày 05 tháng 5 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (QCTS) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-SGDĐT ngày 21/4/2017 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Trường THPT Nguyễn Hữu Thận xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 như sau:
          I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Địa bàn: Không giới hạn địa bàn tuyển sinh.
Tuyển học sinh có hộ khẩu ngoại tỉnh phải được Giám đốc Sở GDĐT đồng ý
2. Đối tượng: Là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
3. Phương thức:
Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vượt quá 15% so với chỉ tiêu được giao của nhà trường thì áp dụng phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.
Số lượng thí sinh đăng ký dự thi không quá 15% so với chỉ tiêu được giao của nhà trường thì áp dựng phương thức xét tuyển.
4. Độ tuổi: Học sinh đã được công nhận tốt nghiệp THCS, có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi.
          II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
          1. Các phương thức tuyển sinh: 
          a) Đối với phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển:
          a.1) Môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.
          a.2) Đề thi: Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.
          a.3) Hình thức thi: Thi viết theo hình thức tự luận
          a.4) Thời gian làm bài: Toán, Ngữ văn: 120 phút; Tiếng Anh: 60 phút.
          a.5) Điểm bài thi; Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;
          a.6) Hệ số điểm bài thi: Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tính hệ số 1.
          a.7) Điểm cộng thêm: Thực hiện theo mục: III.2,3,4 chế độ ưu tiên, khuyến khích của công văn này.
a.8) Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập, điểm cộng thêm, điểm xét tuyển:
a.8.1) Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của người học ở THCS được tính như sau:
- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4 điểm;
- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3 điểm;
- Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm.
a.8.2) Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 6 điểm.
a.8.3) Điểm xét tuyển là tổng điểm số của: tổng số điểm 03 bài (Không có bài nào bị điểm 0); tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó; điểm công thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
* Ngày thi và lịch thi:
- Ngày thi: 03, 04/6/2017
- Lịch thi:
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Thời điểm giao đề Thời điểm tính giờ làm bài
03/6/2017 Sáng Ngữ văn 102’ 07h25’ 07h30’
Chiều Tiếng Anh 60’ 13h55’ 14h00’
04/6/2017 Sáng Toán 120’ 07h25’ 07h30’
 
  b) Đối với phương thức xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:
  b.1) Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó). Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:
- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;
- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;
- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
b.2) Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.
Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm.
b.3) Cách xét tuyển: Lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu được giao. Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng mà nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.
          2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 học sinh và chia thành 5 lớp.
          III. CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH
1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:
a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
c) Học sinh khuyết tật;
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
Bổ sung tại điều 1 của Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
“ - Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
   - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
             - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.”
2. Ưu tiên: Thực hiện theo Khoản 2, Điều 7 QCTS và được quy định cụ thể như sau:
- Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
- Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
- Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
3. Khuyến khích: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 7 QCTS và được quy định cụ thể như sau:
- Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá: Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm; Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm; Giải Khuyến khích cấp tỉnh: cộng 0,5 điểm.
- Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; thi giải toán, tiếng Anh qua mạng, thi hùng biện tiếng Anh, thi Tin học trẻ, thi em yêu lịch sử Việt Nam.
+ Giải cá nhân: Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 1,5 điểm; Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: Cộng 1,0 điểm; Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 0,5 điểm.
+ Giải đồng đội văn nghệ, thể dục thể thao (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...): Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia; Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải. Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân.
- Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do sở giáo dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở: Loại giỏi: cộng 1,5 điểm; Loại khá: cộng 1,0 điểm; Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
4. Mức điểm được cộng thêm:
- Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
- Những học sinh có nhiều điều kiện ưu tiên chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.
          IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ GIẤY BÁO DỰ THI
1. Hồ sơ tuyển sinh: Thực hiện theo Điều 6 QCTS
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu thống nhất);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Hộ khẩu (bản sao có công chứng) đối với học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn;
- Học bạ THCS (bản chính hoặc bản sao);
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
- Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
         - Ảnh 3x4: 03 cái (Ghi rõ họ và tên mặt sau của ảnh và bỏ vào túi ni lông)
          2. Nơi phát hành phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10: Do trường THPT Nguyễn Hữu Thận phát hành theo mẫu thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
          3. Nơi nhận hồ sơ: Trường THPT Nguyễn Hữu Thận- Triệu Đại- Triệu Phong- Quảng Trị.
          Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ 25/5/2017 – 27/5/2017.
          4. Lệ phí: Nhà trường sẽ thông báo sau
          5. Giấy báo dự thi: Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả thu hồ sơ
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thận./.
 
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             
 
 
                                                                                      Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 1079
  • Tháng hiện tại: 16253
  • Tổng lượt truy cập: 689147