Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trường THPT Nguyễn Hữu Thận năm 2017

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/03/2017 23:48 - Người đăng bài viết: Tran Khuong Nam
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                  Số:24/KH-THPT        Triệu Phong, ngày 09 tháng 03 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Ứng dụng công nghệ thông tin
trường THPT Nguyễn Hữu Thận năm 2017
 
          Thực hiện công văn số 41/KH-SGD&ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2017 về việc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017. Trường THPT Nguyễn Hữu Thận xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 như sau:
          I. MỤC TIÊU
          1. Mục tiêu tổng quát
          - Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và điều hành của nhà trường;
          - Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của nhà trường;
          - Tăng cường cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động của nhà trường, phục vụ phụ huynh và học sinh tốt hơn.
          2. Mục tiêu cụ thể
          - Xây dựng môi trường pháp lý cho hoạt động của trang thông tin điện tử của nhà trường hoạt động theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
          - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CNTT;
          - Có 01 biên chế giáo viên Tin kiêm nhiệm về CNTT;
          - Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (ISO điện tử);
- Kiện toàn Ban biên tập Website của nhà trường; xây dựng và ban hành cơ chế chính sách để làm phong phú thêm nội dung của trang thông tin điện tử của nhà trường.
          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
          1. Nhiệm vụ
          a) Về hạ tầng CNTT:
          - Rà soát, sửa chữa bổ sung hệ thống máy vi tính phục vụ cho việc dạy và học, nâng cấp hệ thống mạng, đường truyền internet;
          - 100% cán bộ giáo viên, nhân viên sử dụng email edu.vn để trao đổi, liên lạc;
- Tiếp tục duy trì và sử dụng có hiệu quả Website của nhà trường;
            b) Ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản và điều hành:
            - Tiếp tục thực hiện tốt việc gửi và nhận văn bản qua mạng với tên miền @quangtri.vn.edu;
          - Xây dựng và sử dụng mạng nội bộ(LAN) để chỉ đạo, điều hành và quản lý hoạt động của nhà trường;
          - Thực hiện triển khai ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở; sử dụng có hiệu quả các phần mềm QLCB, QLHS, Quản lý tài chính, tài sản...
c) Ứng dụng CNTT phục vụ phụ huynh và học sinh:
Cập nhật đầy đủ các nội dung TTHC lên website của nhà trường để phục vụ phụ huynh và học sinh, tổ chức tra cứu và giải quyết các thủ tục hành chính.
            d) Các ứng dụng CNTT chuyên ngành:
Thực hiện theo công văn số 1037/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017.
đ) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:
- Triển khai xây dựng Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động ứng dụng CNTT theo quy định tại quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh;
- Hoàn thiện quy trình quản lý thông tin đăng tải lên trang thông tin điện tử của nhà trường và chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng quy trình quản lý thông tin đăng tải trên Website của nhà trường.
e) Đào tạo nguồn nhân lực CNTT:
- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức CNTT cho đội ngũ phụ tránh về CNTT của nhà trường.
2. Giải pháp
a) Tổ chức, điều hành:
- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản lý,  chỉ đạo, điều hành ứng dụng trong dạy- học;
- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách CNTT;
- Găn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT trong hoạt động của nhà trường với cải cách hành chính.
b) Nâng cao nhận thức:
Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về CNTT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể CBGV, NV, phụ huynh và học sinh về vai trò và tầm quan trọng của CNTT đối với sự phát triển của xã hội nói chung và đơn vị nói riêng.
c) Tài chính:
Tập trung nguồn lực, kinh phí đầu tư trang thiết bị CNTT thiết yếu( máy tính,máy in, máy chiếu).
d) Bảo đảm ứng dụng CNTT đồng bộ:
Có hướng dẫn chung về việc xây dựng các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của nhà trường.
đ) Giám sát, đánh giá:
Thực hiện công tác đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong nhà trường; Xây dựng các phương pháp đánh giá khoa học về ứng dụng CNTT phù hợp điều kiện thực tế tại nhà trường.
e) Bảo đảm môi trường pháp lý thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của nhà trường:
Xúc tiến việc xin cấp giấy phép hoạt động cho trang thông tin điện tử của nhà trường theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng Kế hoạch, bố trí cán bộ có chuyên môn về CNTT để phụ trách về CNTT;
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ định kỳ, đột xuất các cán bộ thuộc quyền trong việc triển khai thực hiện kế hoạch;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 lần/năm học: Lần 1 trước 10/01; lần 2 trước 30/5.
 - Gửi về Sở (qua mail: vanphongsgd@quangtri.edu.vn và trunghocsgd@quangtri.edu.vn)
 
 
Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT;
- Các TCM;
- Website nhà trường;
- Lưu: VP.
   
     
     
    Đoàn Quang Vinh
 
 
Tác giả bài viết: BGH
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 684
  • Tháng hiện tại: 15675
  • Tổng lượt truy cập: 688569