Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

QUY CHẾ PHỐI HỢP Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia Và đảm bảo trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong trường THPT Nguyễn Hữu Thận

Đăng lúc: Thứ năm - 23/03/2017 04:02 - Người đăng bài viết: Tran Khuong Nam
CÔNG AN HUYỆN - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   
               Số:154/QCPH-CAH-THPT     Triệu Phong, ngày 21 tháng11 năm 2016
 
 
QUY CHẾ PHỐI HỢP
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
Và đảm bảo trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;
          Thực hiện Quy chế phối hợp số 2986/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 20/10/2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Tỉnh Quảng Trị về việc Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
          Trường THPT Nguyễn Hữu Thận và Công an huyện Triệu Phong thống nhất xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong trường THPT Nguyễn Hữu Thận với các nội dung sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm của nhà trường và cơ quan công an là nòng cốt.
2. Nội dung công tác phối hợp gồm: phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, trật tự nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo.
3. Công tác phối hợp giữa hai ngành được thống nhất từ trung ương đến địa phương, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trường học cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời, có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.
Điều 2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà trường
1. Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo quy định của ngành giáo dục.
2. Chủ động phối hợp với công an huyện để có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của học sinh và cán bộ, nhà giáo đối với âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để học sinh không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.
3. Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với cơ quan công an ngăn ngừa, phát hiện và thông tin cùng Công an huyện xử lý kịp thời các biểu hiện, hành vi vi phạm trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Định kỳ phối hợp tổ chức giao ban, kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp quản lý học sinh tại nơi cư trú.
4. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, công an huyện và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động,...đối với học sinh. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải toả các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học nếu có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt động vi phạm pháp luật.
5. Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với học sinh trong các môn học chính khoá và hoạt động ngoại khoá. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, cán bộ, nhà giáo.
6. Phát huy hiệu quả vai trò của Đoàn Thanh niên, các hoạt động tự quản của Đội Cờ đỏ, Thanh niên xung kích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường, cổng trường.
Điều 3. Trách nhiệm của công an huyện
1. Chủ động tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với nhà trường về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với lực lượng khác giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự có liên quan.
2. Thường xuyên trao đổi với nhà trường các thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội và âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm tác động lôi kéo người học và cán bộ, nhà giáo để chủ động phối hợp phòng ngừa. Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, cán bộ, nhà giáo.
3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ: hàng quán, internet, trò chơi điện tử, karaoke, trông giữ xe,… làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và an ninh, trật tự khu vực xung quanh nhà trường.
4. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đặc biệt là các hành vi đe doạ, hành hung, cưỡng đoạt tài sản của học sinh ở khu vực xung quanh trường học.
5. Thông báo kịp thời với nhà trường các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến học sinh, cán bộ, nhà giáo để cùng phối hợp, xử lý.
6. Định kỳ chủ trì tổ chức giao ban với nhà trường để nắm tình hình và bàn biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, Nhà trường và Công an Huyện cùng bàn bạc, thống nhất, giải quyết và báo cáo kịp thời lên cấp trên. Quy chế có hiệu lực từ ngày ký./.CÔNG AN HUYỆN TRIỆU PHONG            TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
     TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN                                       HIỆU TRƯỞNG  
 
 
 
 
 
 
 
                 
Nơi nhận:
-Sở GD&ĐT Quảng Trị;
-Công an Huyện Triệu Phong;
- Lưu: VP.
Tác giả bài viết: BGH
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 811
  • Tháng hiện tại: 8434
  • Tổng lượt truy cập: 742552