Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hoàn Hình đại diện
Ngày sinh: 8/6/1981
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Vật lý
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Lý-CN là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên