Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Bùi Thị Tân Hình đại diện
Ngày sinh: 19/03/1985
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Vật lý
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: Hải Lăng - Quảng Trị
Quê quán: Đông Hà - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Lý-CN là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên