Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Quang Đức Hình đại diện
Ngày sinh: 10/02/1982
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Thể dục
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại: Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Phụ trách: Tự vệ trưởng
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ TD và QPAN là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên