Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Đoàn Quang Vinh Hình đại diện
Ngày sinh: 1/8/1970
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Vật lý
Chức vụ: Hiệu trưởng
Chỗ ở hiện tại: Đông Hà - Quảng Trị
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Hóa-Sinh là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên