Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Đình Hải Hình đại diện
Ngày sinh: 25/101983
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Thể dục
Chức vụ: Phó bí thư Đoàn trường
Chỗ ở hiện tại: Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ TD và QPAN là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên