Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Lê Thị Hồng Minh Hình đại diện
Ngày sinh: 21/08/1984
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Ngữ văn
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại: Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên