Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Thị Thu Linh Hình đại diện
Ngày sinh: 7/5/1989
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Ngữ văn
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: Đông Hà - Quảng Trị
Quê quán: Đông Hà - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên