Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Phạm Xuân Thành Hình đại diện
Ngày sinh: 02/02/1971
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Lịch sử
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Chỗ ở hiện tại: Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Sử-Địa-GDCD là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên