Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Phan Khánh Hội Hình đại diện
Ngày sinh: 19/12/1986
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Lịch sử
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Sử-Địa-GDCD là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên