Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Phạm Thị Cẩm Vân Hình đại diện
Ngày sinh: 26/09/1986
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Địa lý
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: TX Quảng Trị
Quê quán: TX Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Sử-Địa-GDCD là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên