Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Hồ Bảo Quốc Hình đại diện
Ngày sinh: 24/01/1976
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy:
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên