Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Hoàng My Hình đại diện
Ngày sinh: 26/11/1990
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Tiếng anh
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Tiếng anh là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên