Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Lê Thị Dung Hình đại diện
Ngày sinh: 3/7/1974
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy:
Chức vụ: Tổ trưởng
Chỗ ở hiện tại: TX Quảng Trị
Quê quán: Đông Hà - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn Phòng là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên