Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Khương Năm Hình đại diện
Ngày sinh: 30/04/1989
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0913773045
Email:
Môn giảng dạy:
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Phụ trách: Văn phòng
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn Phòng là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên