Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Xuân Thảo Hình đại diện
Ngày sinh: 28/06/1986
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Thể dục
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Chỗ ở hiện tại: Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ TD và QPAN là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên