Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Lê Thị Thu Hương Hình đại diện
Ngày sinh: 01/01/01
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Vật lý
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách: Nhân viên thiết bị
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn Phòng là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên