Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Văn Bình Hình đại diện
Ngày sinh: 19/08/1985
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại: 0977556524
Email: vanbinh198@gmail.com
Môn giảng dạy: Toán
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại: Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị
Quê quán: Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Toán Tin là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên